BIRD MIGRATION STUDY IN THE AREA OF WIND POWERS

P. I. Gorlov, V. D. Siokhin, V. V. Osadchiy, V. M. Vasilyev, A. V. Matsyura, R. Budgey

Abstract


The necessity to adapt traditionally accepted methods of ornithological observations for wind powers ecological management suggested on the basis of research carried out in 2009-2015. Some 18 wind powers in the Azov-Black Sea region of Ukraine were examined. The essence of such adaptations is to consider the filed data on bird behavior in different phases of the annual cycle on the infrastructure of wind turbins in the stages of planning, construction and operation of the wind farm. The long-term observations prove the increasing risks for birds during their seasonal migrations from the wind powers. To assess the possible negative impact of wind farms on the birds we designed author's technique, which served as the basis for the computer program «WebBirds» and multi-threaded Web portal for the transfer, storage, access and processing of bird data.

This adapted methods of collecting field data together with computer program for evaluating the influence of wind farm on the birds and the Web portal for the transmission, storage and processing of data is the basis for the ecological management of wind parks area.

Keywords: birds, wind power, ecological management, Ukraine


Keywords


birds; wind power; ecological management; Ukraine; птицы; ветровые электростанции; экологический менеджмент; Украина

Full Text:

PDF

References


Андрющенко Ю.А. Орнитологические проблемы развития ветровой энергетики на юге Украины / Ю.А. Андрющенко, В.М. Попенко // Природоохоронні аспекти використання відновлювальних джерел енергії в Україні. - Миколаїв, 2012. – С. 9-13.

Анненков О.Б. Комп’ютерна програма «Веб додаток для обробки та аналізу даних при орнітологічних спостереженнях «WebBirds» («Веб додаток «WebBirds») / О.Б. Анненков, В.Д. Сіохін, П.І. Горлов. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55698 від 21.07.2014а.

Анненков О.Б. Методика використання Веб додатку «WebBirds» для моніторингу сезонних орнітокомплексів і комп’ютерного моделювання оцінки впливу ВЕС / О.Б. Анненков, П.І. Горлов, В.Д. Сіохін, І.Б. Сальнікова-Буденко, Є.В. Сіохін // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник / В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, Ю.О. Андрющенко, А.М. Волох та ін. – Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014б. – с. 93-107.

Горлов П.І. Аналіз міжнародного досвіду вивчення впливу вітрових електростанцій на птахів / П.І. Горлов, В.Д. Сіохін // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – Мелітополь, 2012. - Том 1, № 1(4). - с. 37-47.

Горлов П.І. Концептуальні та структурні підходи до організації та проведення моніторингу природних комплексів на площадках ВЕС, СЕС та ліній електромереж / П.І. Горлов, В.Д. Сіохін, О.М. Долинна, Є.В. Сіохін, А.І. Сидоренко // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник / В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, Ю.О. Андрющенко, А.М. Волох та ін. – Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014. – с. 65-73.

Горлов П.І. Методика розрахунку ступеня впливу і схеми формування прогностичної моделі та порівняльної оцінки впливу будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні комплекси птахів / П.І. Горлов, В.Д. Сіохін // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник / В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, Ю.О. Андрющенко, А.М. Волох та ін. – Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014а. – с. 108-131.

Горлов П.І. Методики проведення профільних досліджень з характеристики домінуючих природних комплексів : Сезонні орнітокомплекси (за результатами виконання проектів з ТОВ «Віндкрафт Україна», ТОВ «ВІНД ПАУЕР», ТОВ «ВКН Україна») / П.І. Горлов, В.Д. Сіохін, В.І. Долинний // Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж : методичний посібник / В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, Ю.О. Андрющенко, А.М. Волох та ін. – Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмельницького, 2014б. – с. 26-49.

Горлов П.І. Сезонні орнітологічні особливості території Ботієвського вітропарку (Запорізька область) за результатами спостережень у весняні періоди 2013-2014 років / П.І. Горлов, В.Д. Сіохін, В.І. Долинний, А.І. Сидоренко // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2014с. – Вып. 17. Специальный выпуск. – с. 19-38.

ДСТУ «Вітроенергетика. Майданчики для ВЕС. Показники впливу ВЕС на навколишнє середовище» - На стадии утверждения.

Закон України «Про екологічну експертизу». – 1995. - Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/95-вр

История ветроэнергетики. – Режим доступа - http://gisee.ru/upload/Vetroenergetika.pdf

Мацюра А.В. Использование различных типов радаров в орнитологических исследованиях / А.В. Мацюра // Вісник ДНУ. Сер. Біологія. Екологія. - 2005. - Вип. 13, т. 1. - №3/1. - С. 159-164.

Мацюра О. В. Перспективи радарних досліджень міграційних переміщень птахів в Україні / О. В. Мацюра, В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, В.В. Осадчій // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. - 2014. - № 1. - С. 81-99.

Мацюра О.В. Розвиток концепції цілісних ареалів птахів: аналіз міграційних шляхів / О. В. Мацюра, П.І. Горлов, М.В. Мацюра // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – Мелітополь, 2012. - Том 1, № 1(4). - с. 102-116.

Осадчий В. В. Проектування WEB порталу формування інформаційної бази даних з міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України / В.В. Осадчий, В.С. Єремєєв, В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, І.М. Сердюк, В.М. Васильєв // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ» – 2015а. – № 46 (1155) – 98-103 с.

Осадчий В.В. Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграцій птахів / В.В. Осадчий, В.С. Єремєєв, С.Л. Конюхов, П.І. Печерський, В.М. Васильєв // Система обробки інформації : збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015б. – Вип. 11. (136). – 93-96.

Оцінка ландшафтного та біологічного різноманіття інтегральними біологічними індикаторами та маркерами : монографія / В.Д. Сіохін, Б.Г. Александров, Й.І. Черничко та ін. – Мелітополь : МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 153 с.

Проектування [Текст]. - Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. ДБН А.2.2-1-2003/ розроб. В. Г. Чуніхін [та ін.] ; Державний комітет України з будівництва та архітектури. - Вид. офіц. - К. : Держбуд України, 2004. - 23 с. - (Державні будівельні норми України).

Сиохин В.Д. Методы использования программного обеспечения для мониторинга сезонных орнитологических комплексов и оценки влияния ветровых станций / В.Д. Сиохин, П.И. Горлов, А.Б. Анненков // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2014. – Вып. 17. Специальный выпуск. – с. 161 - 167.

Сіохін В.Д. Методика розрахунку ступеня впливу будівництва і експлуатації вітроенергетичних станцій (ВЕС) на основі прогностичної моделі і порівняльної оцінки впливу ВЕС за прогностичними даними та проведеними дослідженнями / В.Д. Сіохін, П.І. Горлов. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56178 від 22.08.2014.

Сіохін В.Д. Комп’ютерна програма «WEB портал формування інформаційної бази даних з міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України» / В.Д. Сіохін, П.І. Горлов, В.В. Осадчий, В.М. Васильєв, П.І. Печерський - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62480 від 12.11.2015.

Beason R.C. Avian Radar for Monitoring Wind Turbine Sites/ - 2012/ - Retrieved from: http://www.accipiterradar.com/media/pdf/Bb_Wind_V_1.pdf

Brenner М. Wind Farms and Radar. – 2008. – Retrieved from: http://fas.org/irp/agency/dod/jason/wind.pdf

Christensen T.K. Visual and radar observations of birds in relation to collision risk at the Horns Rev offshore wind farm / T.K. Christensen, J.P. Hounisen, Ib Clausager & I.B. Petersen. - Department of Wildlife Ecology and Biodiversity: NERI report. - National Environmental Research Institute, 2004. – 53 p.

Directive 2014/52/EU of the European Parlament and of the Council. Оn the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. – 2014. – Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Fact Sheet on Altamont Pass Bird Kills // Center for Biological Diversity: San Francisco, CA. – CFBD, 2005. - Retrieved from http://www.biologicaldiversity.org/swcbd/Programs/bdes/altamont/factsheet.pdf

Gray Louise. Wind farms are not «bird blenders» - RSPB, 2012. – Retrieved from: http://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/9201071/Wind-farms-are-not-bird-blenders-RSPB.html

Krijgsveld K.L. Сollision risk of birds with modern large wind turbines / K.L. Krijgsveld, K. Akershoek, F. Schenk, F. Dijk & S. Dirksen // Ardea. – 2009. - № 97(3). – Р. 357–366.

Petersen, I.K. Final results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark / I.K. Petersen, T.K. Christensen, J. Kahlert, M. Desholm, & A.D. Fox. - Report request. Commissioned by DONG energy and Vattenfall A/S. - National Environmental Research Institute, Ministry of the Environment, 2006. – 164 р.

Smallwood, K.S. Bird Mortality at the Altamont Pass Wind Resource Area: March 1998 - September 2001 / K.S. Smallwood, C.G. Thelander // National Renewable Energy Laboratory. – 2005. - Retrieved from: http://www.nrel.gov/docs/fy05osti/36973.pdf

REFERENCES

Andryuschenko, Yu.A., Popneko, V.M. (2012). Ornitologicheskie problemyi razvitiya vetrovoy energetiki na yuge Ukrainy. In: Prirodoohoronni aspekti vikoristannya vidnovlyuvalnih dzherel energiyi v Ukrayini. Mikolayiv.

Annenkov, O.B., Siokhin, V.D., Gorlov, P.I. (2014). Komp’yuterna programa Veb dodatok dlya obrobki ta analizu danih pri ornitologichnih sposterezhennyah WebBirds (Veb dodatok WebBirds). Svidotstvo pro reestratsiyu avtorskogo prava na tvir 55698 vid 21.07.2014.

Annenkov, O.B., Gorlov, P.I., Siohin, V.D., Salnikova-Budenko, I.B., Siohin, E.V. (2014). Metodika vikoristannya Veb dodatku «WebBirds» dlya monitoringu sezonnih ornitokompleksiv i komp’yuternogo modelyuvannya otsinki vplivu VES. In: Naukovo-metodichnI osnovi ohoroni ta otsinki vplivu na navkolishne prirodne seredovische pid chas proektuvannya, budivnitstva, ekspluatatsiyi vitrovih ta sonyachnih elektrostantsiy, liniy elektromerezh: metodichniy posibnik. Melitopol: MDPU imeni B. Hmelnitskogo.

Beason, R.C. (2012). Avian Radar for Monitoring Wind Turbine Sites. Retrieved from: http://www.accipiterradar.com/media/pdf/Bb_Wind_V_1.pdf

Brenner, М. (2008). Wind Farms and Radar. Retrieved from: http://fas.org/irp/agency/dod/jason/wind.pdf

Christensen, T.K., Hounisen, J.P., Clausager, I.B., Petersen, I.B. (2004). Visual and radar observations of birds in relation to collision risk at the Horns Rev offshore wind farm. Department of Wildlife Ecology and

Biodiversity: NERI report. National Environmental Research Institute.

Directive 2014/52/EU of the European Parlament and of the Council. Оn the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. (2014). Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Fact Sheet on Altamont Pass Bird Kills. (2005). Center for Biological Diversity: San Francisco, CA. CFBD. - Retrieved from http://www.biologicaldiversity.org/swcbd/Programs/bdes/altamont/factsheet.pdf

Gorlov, P.I., Siokhin, V.D. (2012). Analiz mizhnarodnogo dosvidu vivchennya vplivu vitrovih elektrostantsiy na ptahiv. Biologichniy visnik Melitopolskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni Bogdana Hmelnitskogo. 2(3), 37-47.

Gorlov, P.I., Siohin, V.D., Dolinna, O.M., Siohin, E.V., Sidorenko, A.I. (2014). Kontseptualni ta strukturni pidhodi do organizatsiyi ta provedennya monitoringu prirodnih kompleksiv na ploschadkah VES, SES ta liniy elektromerezh. In: Naukovo-metodichni osnovi ohoroni ta otsinki vplivu na navkolishne prirodne seredovische pid chas proektuvannya, budIvnitstva, ekspluatatsiyi vitrovih ta sonyachnih elektrostantsiy, liniy elektromerezh : metodichniy posibnik. Melitopol : MDPU imeni B. Hmelnitskogo.

Gorlov, P.I., Siokhin, V.D. (2014). Metodika rozrahunku stupenya vplivu i shemi formuvannya prognostichnoyi modeli ta porivnyalnoyi otsinki vplivu budivnitstva i ekspluatatsiyi VES na sezonni kompleksi ptahiv. In: Naukovo-metodichni osnovi ohoroni ta otsinki vplivu na navkolishne prirodne seredovische pid chas proektuvannya, budIvnitstva, ekspluatatsiyi vitrovih ta sonyachnih elektrostantsiy, liniy elektromerezh: metodichniy posibnik. Melitopol : MDPU imeni B. Hmelnitskogo.

Gorlov, P.I., Siokihin, V.D., Dolinniy, V.I. (2014). Metodiki provedennya profilnih doslidzhen z harakteristiki dominuyuchih prirodnih kompleksiv: Sezonni ornitokompleksi (za rezultatami vikonannya proektiv z TOV «Vindkraft Ukrayina», TOV «VIND PAUER», TOV «VKN Ukrayina»). Ibidem

Gorlov, P.I., Siohin, V.D., Dolinniy, V.I., Sidorenko, A.I. (2014). Sezonni ornitologichni osoblivosti teritoriyi Botievskogo vitroparku (Zaporizka oblast) za rezultatami sposterezhen u vesnyani periodi 2013-2014 rokiv. Branta: Sbornik nauchnyih trudov Azovo-Chernomorskoy ornitologicheskoy stantsii. 17, 19-38.

Gray Louise. Wind farms are not «bird blenders». (2012). RSPB. Retrieved from: http://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/9201071/Wind-farms-are-not-bird-blenders-RSPB.html

Istoriya vetroenergetiki. (2015). Retrieved from: http://gisee.ru/upload/Vetroenergetika.pdf

Krijgsveld, K.L., Akershoek, K., Schenk, F., Dijk, F., Dirksen, S. (2009). Сollision risk of birds with modern large wind turbines. Ardea. 97(3), 357–366.

Matsyura, A.V. (2005). Ispolzovanie razlichnyih tipov radarov v ornitologicheskih issledovaniyah. Visnik DNU. Seria Biologiya. Ekologiya. 13 (1), 159-164.

Matsyura, O.V., Siohin, V.D., Gorlov, P.I., Osadchiy, V.V. (2014). Perspektivi radarnih doslidzhen migratsiynih peremischen ptahiv v Ukrayini. Visnik Zaporizkogo natsionalnogo universitetu. Biologichni nauki. 1, 81-99.

Matsyura, O.V., Gorlov, P.I., Matsyura, M.V. (2012). Rozvitok kontseptsiyi tsilisnih arealiv ptahiv: analiz migratsiynih shlyahiv. Biologichniy visnik Melitopolskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni Bogdana Hmelnitskogo. 2(3), 102-116.

Osadchiy, V.V., Eremeev, V.S., Siohin, V.D., Gorlov, P.I., Serdyuk, I.M., Vasilev, V.M. (2015b). Proektuvannya WEB portalu formuvannya informatsiynoyi bazi danih z migratsiyi ptahiv v Azovo-Chornomorskomu regioni Ukrayini. Visnik Natsionalnogo tehnichnogo universitetu "Harkivskiy politehnichniy Institut». Zbirnik naukovih prats. Seriya: Novi rishennya v suchasnih tehnologiyah. 46 (1155), 98-103.

Osadchiy, V.V., Eremeev, V.S., Konyuhov, S.L., Pecherskiy, P.I., Vasilev, V.M. (2015b). Analiz programnih zasobiv dlya stvorennya informatsiynoyi sistemi obliku ta monitoringu migratsiy ptahiv. Sistema obrobki informatsiyi: zbirnik naukovih prats. Harkivskiy universitet Povitryanih sil imeni Ivana Kozheduba. 11 (136), 93-96.

Otsinka landshaftnogo ta biologichnogo riznomanittya integralnimi biologichnimi indikatorami ta markerami: monografiya. (2014). Siohin, V.D., Aleksandrov, B.G., Chernichko, Y.I. (Eds.) Melitopol: MDPU im. B.Hmelnitskogo.

Petersen, I.K., Christensen, T.K., Kahlert, J., Desholm, M., Fox, A.D. (2006). Final results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark. Report request. Commissioned by DONG energy and Vattenfall A/S. National Environmental Research Institute, Ministry of the Environment.

Proektuvannya. Sklad i zmist materialiv otsinki vpliviv na navkolishne seredovische (OVNS) pri proektuvanni i budivnitstvi pidpriemstv, budinkiv i sporud. DBN A.2.2-1-2003 (2004). Chunihin, V.G. (Ed.). Derzhavniy komitet Ukrayini z budivnitstva ta arhitekturi. Kiev, Derzhbud Ukrayini.

Siohin, V.D., Gorlov, P.I., Osadchiy, V.V., Vasilev, V.M., Pecherskiy, P.I. (2015). Komp’yuterna programa «WEB portal formuvannya informatsiynoyi bazi danih z migratsiyi ptahiv v Azovo-Chornomorskomu regioni Ukrayini». Svidotstvo pro reestratsiyu avtorskogo prava na tvir 62480 vid 12.11.2015.

Siohin, V.D., Gorlov, P.I. (2014). Metodika rozrahunku stupenya vplivu budivnitstva i ekspluatatsiyi vitroenergetichnih stantsiy (VES) na osnovi prognostichnoyi modeli i porivnyalnoyi otsinki vplivu VES za prognostichnimi danimi ta provedenimi doslidzhennyami. Svidotstvo pro reestratsiyu avtorskogo prava na tvir 56178 vid 22.08.2014.

Siohin, V.D., Gorlov, P.I., Annenkov, A.B. (2014). Metodyi ispolzovaniya programmnogo obespecheniya dlya monitoringa sezonnyih ornitologicheskih kompleksov i otsenki vliyaniya vetrovyih stantsiy. Branta: Sbornik nauchnyih trudov Azovo-Chernomorskoy ornitologicheskoy stantsii. 17, 161-167.

Smallwood, K.S., Thelander, C.G., (2005). Bird Mortality at the Altamont Pass Wind Resource Area: March 1998 - September 2001. National Renewable Energy Laboratory. Retrieved from: http://www.nrel.gov/docs/fy05osti/36973.pdf

Zakon Ukrayini «Pro ekologichnu ekspertizu». (1995). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/95-vr
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/201601

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© 2017 Ukrainian Journal of Ecology. ISSN 2520-2138